Fantasi

Fantasi Events

Disse events er perfekte til alle der elsker at bruge deres fantasi, og her igennem leve sig ind i en verden fyld af magi og magiske væsner. Disse events kan dog sætte krav til kostumer, som deltagerne selv kan lave eller købe. Alt efter deltagerantal vil vi kunne skabe storslåede kampscenarier eller opgavebaserede scenarier, som vil få deltagerne mere ind på livet af hinanden. Events, som foregår som et eventyr kan være en del af skræddersyet produkter, eller i kan være med til at præge verdenen som deltagerne skal kastes ud i. I har her store muligheder for at skabe frit leg og socialisering på tværs af årgangene og klasserne.


Skræddersyning: 10 eller flere deltagere

Det er også muligt at sammensætte sin eget event i samarbejde med vores produktudvikler. Igennem en samtale, vil vi spore os ind på hvad jeres behov er, herefter vil vi komme med et tilbud, om hvorledes produktet vil komme til at forme sig. Så snart produktet er godkendt vil vi herefter sammensætte en pris.

Kontaks os og find frem til lige den pris og aktivitet som passer til  jer.


3. Kampen om magten: 25 - 65 deltagere

Aldersgruppe - ca. 8 og opefter

I en skov, langt væk fra al civilisation, er der noget under opsejling. Tre racer mødes her for at skabe en alliance. Men noget er gået frygtelig galt. Mødet er brudt sammen og racerne er ved at forberede sig til kamp. I området er der andre, som har fundet en interesse i den kommende konflikt. Disse personer forsøger at skabe så meget kaos at de vil kunne overtage området og slavebinde racerne til dem selv. Kan racerne overkomme konflikten og redde dem selv eller vil alle bekrige hinanden uden at komme til en konstruktiv aftale?Muligt Udbytte

Lær deltagerne at samarbejde, knytte bånd til hinanden og forstærke dem der allerede eksisterer. Se hvorledes de overkommer forhindringer og hvordan de løser problemer.


4. Kampen om tronen: 45 - 65

deltagere Aldersgruppe - ca. 8 og opefter

Dronningen og hele hendes familie er blevet fundet dræbt. Der er ingen arvinger til tronen. Mange kæmper for at få magten. De fire regioner er i oprør.  Lensherrene har samlet deres hære og er nu klar til krig. Hvem vil komme til at regere landet? Inde mellem kampene opstår der pludseligt et andet problem. Nogle af de mest frygtede krigere og monstre er dukket op og er så småt begyndt at bekrige alle, de støder på. Enkelte er sågar begyndt at tilbyde deres støtte til den lensherre, som kan give dem den bedste aftale for deres fremtidige eksistens. Hvem vil regere kongeriget og vil prisen for at kunne regere være for stor?Muligt Udbytte

 Deltagerne vil blive sat på prøvelser som de må løse hvis de skal overleve, dette gælder for alle racer og alliancer. Dette vil lære dem konkurrence og sammenhold. Deltagerne vil også blive smidt ud i situationer hvor man må bære konsekvenserne af sine valg. Der vil blive dannet grupper, og deltagerne vil herefter lære at arbejde på tværs af grupper og skabe sammenhold med deres modparter, for at kunne løse de opståede problemer.

1. Mørkets portal: 10 - 15 deltagere

Aldersgruppe - ca. 10 og opefter

Der eksistere en verden hvor magi er normalt og væsner så som orker og gobliner findes. Dette er en verden som de fleste af os kun drømmer om. Men  en dag skete der noget som skabte rævner imellem vores og den magiske verden. disse rævner har suget  enkelte folk ind i en verden som ikke er deres.  De skal nu leve i en verden som de ikke kender og forsøge at finde deres plads her i.


 

Muligt Udbytte

Deltagerne vil i disse produkter skulle  arbejde sammen, løse problemer og tage diskutere internt. Det vil også lære dem at konkurrence og samarbejde imellem parterne tit resulterer i en større sejr end konflikt.


2. Det første møde: 15 - 35 deltagere

Aldersgruppe - ca. 8 og opefter

En flok Elvere har fundet sig et nyt hjem langt fra menneskene og de andre racer. De har endeligt fundet et sted, de kan høre til, uden at blivr overrendt af andre. De har derfor slået lejr og er nu i gang med at planlægge hvad det er der skal ske med deres nye hjem. Men som alle ved er det aldrig så let. En anden race er kommet ind i området og har også ledt efter et nyt sted at slå sig ned. Hvad vil der ske ved denne kollision? Kan de to racer leve i symbiose eller vil det komme til krig, når de mødes?


Muligt Udbytte

Giv deltagerne en dag de ikke vil glemme. Alle vil blive inddraget og lære at samarbejde på tværs af racer, religion og overbevisning. Deltagerne vil blive inddelt i grupper og lære hvordan man arbejder sammen, både internt i grupperne, men også på tværs af dem. Ved at sætte dem i grupper, hvor der vil være en Hjælper, vil man kunne få alle til at deltage, og give dem et indblik i hvorledes man kan arbejde sammen. Dette vil også være med til at forbedre forholdene i f.eks. klassen, foreningen eller klubben.

Artamis                                             CVR: 36366125

Lundvej 26 7400 Herning


Mail: artamis.kontakt@gmail.com