Målsætning

Udvikling:

Når et produkt bliver sat op for at udvikle deltagerne, er det vigtigt at alle deltager. Derfor vil alle have en rolle, som er vital for det Kapitlet man afholder. Dette gør, at alle er med til at skabe den oplevelse, som kan udvikle dem, både personligt og fagligt


Læring:

De fleste personer lærer bedst igennem oplevelser. Oplevelser har det med at forme os, og give os stof til eftertanke. Igennem en aktiv læring (oplevelseslæring) vil man ikke kun selv finde frem til ting man ikke viste om sig selv, men man kan også vise nye sider af sig selv over for andre. Det er her udviklingen sker.


Leg:

Man lærer bedst når man har det sjovt. En indlæring igennem leg er ikke kun for børn. Det er igennem lege og oplevelser at vi lærer mest om os selv og om hinanden. Dette er grunden til at Rollespil/LARP er så godt et udviklingsværktøj. Man kan lære meget nyt og have det sjovt samtidig.


"Vi vurderer, at rollespil styrker børns indlæring ved at stimulere deres motoriske, sociale, sproglige, intellektuelle og følelsesmæssige færdigheder. Samlet set er det rådets erfaring at dette har en klar kriminalpræventiv virkning."

- Det Kriminalpræventive Råd, 2008

Artamis                                             CVR: 36366125

Lundvej 26 7400 Herning


Mail: artamis.kontakt@gmail.com