René Løkke Lausdahl
DX002646131AFC4C

René Løkke Lausdahl

Skole & Fritids pædagog

Overmagiker & ejer af artamis

Her ser I en pædagog, der gør en forskel. En, som møder børnene i øjenhøjde og tager udgangspunkt i den enkeltes styrker og udfordringer. En, som ikke er bange for at sige nej og være den voksne, der står fast overfor børnene, når det er nødvendigt. Børn og unges fantasi og kreativitet er det perfekte match til min fantasifulde og legende personlighed, som kolleger, venner og familie beskriver som nærværende, aktiv, selvstændig og kreativ.

Navn:                 René Løkke Lausdahl

Fødselsdato:        13-12-1986

Mobil:                 +45 275 931 97

Email:                 rene.lausdahl@gmail.com

Adresse:              Lundvej 26, 7400 Herning  

Evner

Gennem mit arbejde og min uddannelse har jeg erhvervet mig evner indenfor nedestående.

Skill

Pædagogisk idræt

Multiemediekultur

Relationsdannelse

Tværprofessionelt samarbejde

PALS

Rollespil

Youtube/SkoleTube

LP

Skill

Narrative fortællinger

Leg & Læring

Æstetisk læring

Inklusion

UUV

Sundhedsfremme

Gaming og læring

Intranet

Skill

Slåskultur

Hjemkundskab

Konflikthåndtering

KRAP

Brætspilsdesign

Nem-børn

Tabulex

Aula

Pædagogisk uddannelse

VIA University Ikast

Bachelor

Febuar 2015 – Juni 2018


Med speciale indenfor skole fritid og valgfag indenfor sundhedsfremme og bevægelse, alle fag indenfor disse områder er blevet bestået med yderst tilfredsstillende karakterer.


3. Praktik

Hyldgårdskolen, Ikast

Juni 2017 – December 2017


https://renelausdahl.wixsite.com/3-praktik

På Hyldgårdskolen var jeg klassepædagog for 0. klasserne, hovedsageligt 0. A.

Jeg var også medansvarlig for hjemkundskabsundervisningen for 6. og 7. klasse, pædagog på fritidshjemmet samt i klubben. I løbet af min praktik lavede jeg mange forskellige fysiske aktiviteter for børnene, som kan ses ovenstående link.


2. Praktik

Vorgod-Barde skole og SFO

Juni 2016 – December 2016


http://renelausdahl.wixsite.com/praktik

I min praktik her benyttede jeg mig meget af pædagogisk idræt. Både i undervisning, UUV og på fritidshjemmet var det fysiske aspekt en del af min læringsmetode. Jeg var også med til at skabe alternative læringsmuligheder i form af brætspil og live-rollespil.


1. Praktik

Stjernen, Tjøring

September 2015 – December 2015


Min første oplevelse af konceptet ”Pædagogisk idræt”. Dette koncept har præget meget af min videre uddannelse. Jeg var på dette sted med som observatør i undervisningen. Jeg stod også for enkelte fysiske aktiviteter i SFO.


Udviklet under uddannelsen


Jeg har i løbet af de sidste tre år har udviklet mange nye fysiske aktiviteter såsom:


  • ”Åndernes forbandelse” (sundhed, handicap, fysisk sansende og samarbejde)
  • ”Kampen om riget” (rollespil, dansk- og engelskkundskaber, samarbejde og konkurrence)
  • ”Pokemon-tag-fat” (regellæring og hukommelse)
  • ”Gulvet er et bræt” (konkurrence, strategi og samarbejde)
  • ”De 2 fronter” (boldspil, dannelse, narrativ og sundhed)


Alle er lavet med udgangspunkt i pædagogisk idræt og kompetenceudvikling og kan afvikles både inde og ude.

I forbindelse med mit bachelorprojekt udviklede jeg et brætspil kaldet ”Helte & Monstre”. Dette spil fungerer både lærende og dannende og har et stærkt fokus på samarbejde, gruppedynamik og refleksion. ”Helte & Monstre” benyttes f.eks. til at skærpe elevernes dansk- og engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt og til at øve forskellige former for matematiske udregninger. Det er en alletiders måde at skabe en alternativ tilgang til læring, for mindre grupper og en måde, hvorpå vi som pædagoger kan skabe relationer til og mellem børn og unge, uanset køn. For at få mere afvise omkring ”Helte & Monstre” se klik på disse link: http://artamis.dk/Helte_og_Monstre.pdf

https://renelausdahl.wixsite.com/3-praktik/braetspil


Anden uddannelse

HIH Herning

Bachelor, erhvervsøkonomi

August 2008 – Juni 2012


HHX Herning

Erhvervsgymnasiuo

August 2005 – Juni 2008


Skole- & fritidspædagog

Alkjærfritid

2018 - nu


Arbejder hovdesagligt med eftermiddags klubben (4-6 klasse), 3 årgang og aftenklubben. Jeg er også støtte i dansk, engelsk og mattematik timerne på 4 og 5 årgang.

Samtidig er jeg årgangspædagog på 4-6 årgang og IT ansvarlig på ungdomsgården.


Virksomhedspraktik

Børneuniverset, Snejbjerg

Oktober 2018 – November 2018


Aftenklub – arbejder med at udvikle aktiviteter som kan trække børn og unge væk fra Mobiler og pc og som kan være med til at styrke de sociale relationer.

Juniorklub – afholder og opsætter aktiviteter som kan være med til at styrke sociale relationer og skabe succeshistorier. Tager udgangspunkt i fysiske aktiviteter i hallerne, Brætspillet ”Helte & Monstre samt kreative aktiviteter som udledes af samme spil.

Førskolegruppen – medvirker til at i gang sætte lege, drage omsorg for børnene og skabe den robusthed som skal medvirke til en god skolegang.


Eksamensvagt

Herningsholm Erhvervsskole

2017 – 2018


Studenterhjælper

VIA Unerversity Collage

2016 – 2017


Administrator af Studentervæksthusets facebookside. Designer af foldere og plakater.


Studenterhjælper

VIA Unerversity Collage

2016


Forfatter af IT-guide til VIA Ikasts it-systemer samt introduktion af samme til nyopstartede hold på VIA Ikast.


Projektmedarbejder

UngHerning

2014 – 2015


Arrangør af aktiviteter for UngHerning. Det var også mit job at designe indbydelser, oprette og analysere statistik samt undersøge muligheden for uddannelse indenfor ”ung i butik”.


Micro Account Manager

TM-Fabrikken

2014


Salg og opsætning af mobil- og telefonløsninger til private og virksomheder.


Projektmedarbejder

Tryghed under tag

2013


Analyse- og statistisk medarbejder med ekstra funktion som sparringspartner i forhold til aktiviteter.


HUB medarbejder

Post Danmark

2007 – 2008


Vikar

Adecco

2005 – 2007


Udsendt til mange forskellige jobs så som: postmedarbejder, rengøringshjælp, opvasker, kasseekspedient, produktionsmedarbejder og pædagogmedhjælper. Blev kåret som månedens vikar 4 måneder i træk i 2006.


Erhvervserfaring

Frivilligt arbejde

Økonomiansvarlig

PLS Ikast

2015 - 2016


Hjælper

Zombierum Herning

2014


Gårdlaugsrepræsentant og Styringssuppleant

Fruehøjgaard

2013 - 2015


Opsætte og afholde aktiviteter for to gårde i boligområdet Fruehøj i Herning.

Innovativ idéudvikling til renovering af boligområdet og lejligheder.

Involvering af beboere i Fruehøj i beslutningsprocessen.


Rollespilsarrangør

Færges kælder

2011 - 2015


Hjælper til at udvikle og afholde liverollespil hver anden uge for børn og unge i Herning.


Voksenansvarlig på sommerlejer

Færges kælder

2011 - 2013


Voksenansvarlig, med arrangør og hjælper ved Færges kælders sommerlejr for ca. 45 børn og unge. Her blev der spillet liverollespil, brætspil, kortspil og Pen-And-Paper rollespil.


Voksenansvarlig og hjælper

Færges kælder

2011 - 2015


Kulturevent for ca. 400 børn og unge i 2011 – 13. Et vedvarende event som var for alle 3. klasses elever i Ikast-Brande kommune, hvis skole ønskede at deltage. Eventet foregår stadig den dag i dag, dog kun 1 gang om året.


IT-Underviser

Frushøjgaard

2011 - 2015


IT-underviser for en gruppe ældre beboere i boligområdet.


Revisorsupleant

FNUG

2011 - 2012


Artamis.dk

Overmagiker og Ejer

2015 - nu


Rollespilsvirksomhed med speciale i aktiviteter, som benyttes til kompetenceudvikling, social interaktion og læring for børn og unge. Fritidsbeskæftigelse.


Studieturs arrangør

PIV15 - sundhedsfremme og bevægelse (valgfag)

2017

Studietur til Berlin med valgfaget ”Sundhedsfremme & Bevægelse”. Denne tur var med fokus på bevægelses- og sundhedspædagogik i et naboland.


Artamis                                             CVR: 36366125

Lundvej 26 7400 Herning


Mail: artamis.kontakt@gmail.com